PERSONVERNPOLICY © 2014 Alle rettigheter forbeholdt.
Retningslinjer for personvern

www.rulletrapprengjoring.no är en webbplats som drivs av Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF). Material som finns tillgängligt på Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF)s webbplats är endast avsett som allmän information och presenteras i befintligt skick. Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF) garanterar inte att innehållet på webbplatsen är fullständigt eller riktigt. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF) ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma genom användande av webbplatsen. Externa länkar kan öppnas utan Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF)s vetskap. Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF) påtar sig inte något ansvar för den information eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.

Opphavsretten

Material som lagts ut av Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF) på Internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd. Material från www.rulletrapprengjoring.no får bara användas för privat bruk. All annan användning, t.ex. kopiering, mångfaldigande, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet fordrar upphovsmannens tillstånd. Om det är oklart huruvida Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF) eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF), adress anges ovan, för vidare besked.

Informasjon om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall besökare på en webbplats med cookies informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. www.rulletrapprengjoring.no innehåller cookies. Dessa används för att underlätta ditt besök på webbplatsen. Om du inte accepterar användningen av cookies, så kan du avaktivera dessa i din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, etc.) säkerhetsinställningar.

Copyright © 2009-2021, Step by Step RulletrappRengjøring™ (NUF), Norway